Dato: 6. Oktober 2021, 14:00 - 15:00 PM CET 

I dette webinar vil du høre mere om de mange nye muligheder for tilvejebringelse af satellitdata til at understøtte nye geointelligence løsninger i en sikkerheds/forsvarsmæssig kontekst. Du vil blive introduceret for en række konkrete anvendelsesmuligheder for brug af jordobservationsdata som kan understøtte og styrke danske aktørers kapacitet til at udføre overvågningsopgaver i forsvars- og sikkerhedsmæssigt regi. Samtidig vil du få mulighed for at præge udviklingen af nye konkrete geointelligence løsninger som kan understøtte dine (din virksomheds) behov.

Samtidig vil du få mulighed for at præge udviklingen af nye konkrete geointelligence løsninger som kan understøtte dine (din virksomheds) behov.

Agenda

14:00 – 14:05

 
Velkomst og introduktion
Mads Christensen, Projektleder, DHI GRAS

 
14:05 -14:15 
Satellitteknologi anno 2021+ - hvad er status for brug og anvendelse af satellitdata og hvordan udvikler teknologien sig? 
Rasmus Borgstrøm, Adm. direktør, DHI GRAS

 
14:15 – 14:25 
Nye geointelligence løsninger I det maritime domæne – erfaringer fra projekterne NANOK og SAR4SAR
Mikkel Høegh Bojesen, Projektleder (NANOK og SAR4SAR), DHI GRAS

 
14:25 -14:45 
AI4ALERT – nye muligheder for brug og anvendelse af jordobservationsdata i en forsvars- og sikkerhedsmæssig kontekst
Mads Christensen, Projektleder, DHI GRAS

 
14:45– 15:00
 
Brugerdialog og afslutning
Mads Christensen, Projektleder, DHI GRAS


VIDEN DU KAN TAGE MED HJEM
På webinaret vil du som deltager blive introduceret for de nye overvågningsmuligheder som kan tilvejebringes gennem satellitbaserede løsninger og lære at forstå hvad de kan bidrage med i en sikkerhedsmæssig kontekst.  Du vil blive introduceret for en række konkrete anvendelsesmuligheder indenfor flere forskellige sektorer; få indsigt i hvordan satellitteknologi i samspil med den nyeste teknologi indenfor kunstig intelligens bidrager med nye muligheder for anvendelsesorienterede operationelle services og; opnå en større indsigt i hvilke perspektiver de tilbyder samt hvad fremtidsudsigten for teknologien er. 

 

Udfyld denne formular for at registrere dig: